Image

Moldrupvej Husene

NB: Vær opmærksom på paragraf 3 i deklarationen, som omhandler husenes udvendige udseende. Her står, at husene ikke må ændres i det væsentlige.
 
Eventuelle ændringer skal ansøges hos kommunen og bringes op til afstemning på generalforsamlingen.
 
På denne side finder du de ændringer, som er godkendte af både kommune og på generalforsamling.
 
Renovering af facaderne på husene på Moldrupvej (husene nr. 14-42 og 1-11)
 
 
Nyt design af galvfacaden
 
Som alternativ til den nuværende gavlfacade er følgende beklædning godkendt af Grundejerforeningen og principielt også af Hørsholm kommune:
 
Der kan opsættes fibercement brædder i vandret position i farven C05 Grå, (fabrikat Cedral Ivarplank Træstruktur, 190 mm bredde, eller lignende). Nuværende sorte sternbræt udskiftes til omvendt V i farven C15 eller C17 Granit (nederste sternbræt udgår, på grund af bedre udseende og fordi fastgørelsen af planken med skruer vil give risiko for vandindtrængning).
 
eller
 

Farver til vandrette planker i C15 eller C17 Granit, nuværende sorte sternbræt udskiftes til omvendt V i farven C05 Grå (nederste sternbræt udgår, samme forklaring som ovenfor).

 
Man kan frit vælge hvilken en af disse farvekombination man vil have på sit hus.
 
 
 
Afslutning omkring vinduer sker med aluminiumsafslutningsprofiler som bruges til fibercement planker. Alternativt kan der afsluttes med tilskårne fibercement planker (foretrækkes af en del håndværkere).
 
Hvis gavlfacaden renoveres som anført, skal vinduer og døre på hele facaden males i farve RAL 9002 eller9010.
 
Facadebeklædningen på den nederste del af husene skal holdes i sort.
 
 
 
Nuværende design af gavlfacaden
 
Nuværende design af galvfacaden kan naturligvis beholdes, men hvis asbestpladerne på oprindelige gavle ønskes udskiftet, skal udskiftning ske med glatte ikke asbestholdige plader, som skal have samme farve som de eksisterende asbestplader. Nuværende sorte sternbræt og ramme omkring vinduerne skal fastholdes med hensyn til bredde, design og farve.
 
 
Døre og vinduer skal males i enten i den oprindelige farve RAL nr. 6003 (grøn) eller med brækket hvid maling (RAL nr. 9002 eller nr. 9010)."
 
 
Anden form for renovering
 
Hvis man ønsker at udføre en renovering med et andet design eller farver skal dette godkendes af grundejerforeningen og kommunen.

Indkørsler Moldrupvej
Beboerforslag fra generalforsamlingen 25/4-18: Mulighed for at lægge 40x40 cm fliser eller lignende i indkørslerne ved Moldrupvejhusene.

For: 16
Imod: 0

Indtil videre er perlegrus, granitskærver og 40x40cm fliser eller lignende tilladte
muligheder. Ønskes anden specifik belægning, skal dette til afstemning på kommende generalforsamlinger.